© Allotria BC

Badmintonvereniging Allotria hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Badmintonvereniging Allotria houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Badmintonvereniging Allotria zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemene zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan de pagina.

Een partij kan gespeeld worden met nylon- of veren shuttles.

Het speelveld is in onze sporthal aangegeven met blauwe belijning.
undefined

Er wordt allereerst getosst. Door te tossen wordt er beslist welke partij er mag beginnen met de opslag. De toss wordt gedaan door de shuttle op de net-rand te leggen en te laten vallen. De kant waar de dop van de shuttle naartoe wijst, mag beginnen. Er wordt onderhands opgeslagen naar het veld schuin tegenover het vak waaruit geserveerd wordt. De shuttle wordt zo vaak mogelijk overgeslagen, dit heet een rally. Zodra de shuttle op de grond komt en/of er een fout wordt gemaakt, is de rally afgelopen. De shuttle wordt daarna opgeslagen door de partij die de rally heeft gewonnnen. Tijdens de service staat de speler bij even punten aantal in het rechtervak, bij oneven punten aantal in het linkervak.

Mogelijke fouten:
De shuttle raakt buiten het veld.
De speler slaat de shuttle in het net. 
De speler staat, tijdens het serveren, op de lijn.
De shuttle raakt het plafond.
De speler slaat, tijdens zijn/haar slag, tegen het net met zijn/haar racket.

Er kan ook beslist worden om een let te spelen. Dat betekend dat de rally opnieuw gespeed wordt.

Spelvormen:
Enkelspel
Het enkelspel wordt gespeeld met twee spelers, één tegen één. Het veld is lang en smal. 

Dubbelspel
Het dubbelspel wordt gespeeld met vier spelers, twee tegen twee. Dubbelspel kan gespeeld worden met twee mannen of twee vrouwen, maar ook gemengd, man en vrouw. Na elk gewonnen punt wisselen de spelers van serveervak. Bij een gemengd dubbel beginnen de dames aan de rechter kant. Het veld is breed en lang. Tijdens de service telt het achtervak niet mee, na de service telt deze wel mee.

Competitie:
Een team bestaat (minstens) uit twee heren en twee dames. Een wedstrijd bestaat uit acht partijen. 

Heren 1 enkelspel
Heren 2 enkelspel
Dames 1 enkelspel
Dames 2 enkelspel
Heren dubbel
Dames dubbel
Gemengd 1 dubbelspel
Gemengd 2 dubbelspel

Elke partij is gewonnen na twee gewonnen games. De hoogst behaalde eindstand is 8-0.