Hulp nodig?

Wij kunnen ons voorstellen dat iedereen graag willen sporten, maar dat niet iedereen ook de financiële mogelijkheden heeft om dit te realiseren. Voor mensen met een lager inkomen zijn er verschillende mogelijkheden om toch te kunnen sporten.

Participatieregeling
Bij de gemeente kun je je aanmelden voor de Participatieregeling. Door deze regeling ontvang je van de gemeente een tegemoetkoming voor sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Deze regeling is er voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voorheen was dit bekend als het Kindpakket, nu kun je als volwassene ook profiteren van deze regeling.Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.