Op woensdagavond 19 december houden wij weer ons jaarlijkse kersttoernooi met na afloop een spectaculaire verloting.

Dit jaar zullen we ook een collecte houden ter ondersteuning van Energy 4all

   
  
   
   
Team 1
  
   
Team 2
  
   
Team 3
  
   
Jeugd 1
  
   
Recreanten 1
  
   
© Allotria BC